Wnioski będzie można składać za:124 0005 000 000

Propozycje projektów zgłoszonych do Budżetu Partycypacyjnego na 2015 r.

 

Nr okręgu

Obszar

Ilość złożonych wniosków

Nazwa zgłoszonego projektu

1

Wilkowyje

4

 1. Remont drogi ul. Wiejskiej
 2. Remont dachu budynku socjalnego przy ul. Leśnej
 3. Wymiana nawierzchni przedłużenia ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy ul. Obywatelską i Szkolną
 4. Strefa aktywności przy ul. Obywatelskiej (m.in. budowa siłowni plenerowej)

2

Mąkołowiec, Koźlina, Radziejówka

5

 1. Plac zabaw - Wesołe Dzieci (ul. Derkaczy)
 2. Budowa spowalniaczy ruchu na ul. Mąkołowskiej
 3. Budowa rolkowiska - boiska do całorocznej jazdy i gry w hokeja na rolkach przy ul. Gilów
 4. Bezpieczne przejście przez ul. Mikołowską
 5. Plac zabaw dla osiedlowego centrum sportowo-rekreacyjnego przy ul. Gilów

3

Czułów, Zwierzyniec

(część zachodnia)

2

 1. Oświetlenie ul. Świerkowej
 2. Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Zwierzynieckiej i Grabowej

4

Wartogłowiec, Zwierzyniec

(część wschodnia)

16

 1. Wykonanie chodnika dla pieszych przy ul. Zwierzynieckiej i Dzwonkowej
 2. Montaż tablicy informacyjnej na ul. Paproci
 3. Wybrukowanie przystanku przy ul. Oświęcimskiej oraz wykonanie chodnika od ul. Marzanny i Jaskrów
 4. Montaż tablicy informacyjnej na ul. Zwierzynieckiej
 5. Montaż tablicy informacyjnej u zbiegu ul. Marzanny i Jaskrów
 6. Montaż urządzeń fitness na placu zabaw przy ul. Cmentarnej
 7. Obchody 130-lecia SP nr 8 wraz z nadaniem imienia
 8. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Oświęcimskiej
 9. Mała szkoła wielkich możliwości - zagospodarowanie terenu ZSP nr 3 przy ul. Cmentarnej
 10.  Założenie monitoringu na placu zabaw przy ul. Cmentarnej
 11.  Remont nawierzchni ul. Kaczeniec
 12. Założenie monitoringu na terenie ZSP nr 3 przy ul. Cmentarnej
 13. Klub pasjonata filmu i warsztaty filmowe
 14. Realizacja filmu promocyjnego o ZSP nr 3 przy ul. Cmentarnej
 15. Warsztaty muzyczne Gospel wraz z koncertem galowym
 16. Wybrukowanie chodnika przed kościołem p.w. św. Józefa Robotnika na Wartogłowcu

5

Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele

8

 1. Budowa ścieżki rowerowej od ul. Głównej
 2. Aktywni razem - sportowo łącząc pokolenia - rozbudowa istniejącego placu zabaw
 3. Budowa siłowni plenerowej przy ul. Przejazdowej
 4. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Szkatuły
 5. Zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Urbanowicach
 6. Naprawa chodnika przy ul. Głównej
 7. Budowa chodnika wzdłuż ul. Wspólnej
 8. Remont ul. Rymarskiej

6

Cielmice, Osiedle Ogrodnik

2

 1. Plac zabaw i rekreacji Marzenie
 2. Osiedlowa miediateka od wnuczusia do dziadziusia

7

Glinka, Suble

6

 1. Budowa placu zabaw w rejonie siłowni plenerowej przy ul. Stoczniowców 70
 2. Budowa chodnika przy ul. Borowej
 3. Budowa oświetlenia ul. Żwakowskiej
 4. Utworzenie lokalnej drogi do działek przy ul. Grzybowej
 5. Nadanie statusu prawnego ul. Grzybowej
 6. Zdrowie dla całej rodziny - kurs zdrowego odżywiania

8

Żwaków

0

 

9

Stare Tychy

10

 1. Budowa oświetlenia ciągu pieszego na Potokiem Tyskim przy ul. Sienkiewicza 10 – 14
 2. Budowa parkingu i drogi dojazdowej przy ul. Damrota – bocznej
 3. Modernizacja placu zabaw w Parku Górniczym
 4. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy ul. Hlonda
 5. Renowacja mostu przy ul. Braterskiej
 6. Rozbudowa parkingu przy ul. Hlonda
 7. Remont ciągu pieszego oraz utwardzenie deptaka przy ul. Bocheńskiego
 8. Siłownia w plenerze przy ul. Braterskiej
 9. Budowa siłowni plenerowej przy ul. Norwida
 10. Ogrodzenie strefy zielonej od ulic Burschego, Damrota i Andersa

10

Paprocany, osiedla P, O, O1, T, T1, W

10

 1. Boisko w parku św. Franciszka
 2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Poziomkowej
 3. Budowa łącznika między ul. Paprocańską i Jaracza
 4. Wykonanie połączenia dla pieszych ul. Gostyńskiej z ul. Bajkową
 5. Remont ogrodzenia cmentarza przy ul. Armii Krajowej wraz z wycinką drzew
 6. Remont chodnika przy ul. Armii Krajowej - strona południowa,
 7. Remont chodnika przy ul. Hutniczej - strona zachodnia
 8. Remont chodnika przy ul. Hutniczej - strona wschodnia
 9. Modernizacja chodnika dla pieszych w Parku św. Franciszka i Klary
 10.  Montaż spowalniaczy ruchu na ul. Przemysłowej

11

Osiedle A

12

 1. Remont chodnika przy ul. Arctowskiego umożliwiający ON poruszanie się
 2. Siłownia plenerowa przy ul. Wojska Polskiego
 3. Budowa placu zabaw pomiędzy nieruchomościami przy ul. Asnyka2-2d  i ul. Andersa 13-20a
 4. Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Andersa 9-9c
 5. Budowa wiaty śmietnikowej przy ulicach Arkadowej 2-2b, Wojska Polskiego 1-1b, Arctowskiego 3-3b
 6. Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Arctowskiego 1-1d i Arkadową 1-1b
 7. Budowa placu zabaw wzdłuż budynków położonych przy ul. Wojska Polskiego 5-5b i ul. Arkadowej 6-6c
 8. Nowa kładka piesza i skwer Młyna przy ul. Burschego
 9. Bezpieczny plac zabaw - ogrodzenie placu zabaw i strefy zielonej od ul. Burschego
 10. Rozbudowa i modernizacja placu zabaw Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego
 11. Poprawa funkcjonalności i estetyki terenu pomiędzy budynkami przy ul. Arctowskiego 1-1a-d
 12. Montaż oświetlenia oraz ławek przy boisku w Parku Górniczym

12

Osiedle B

12

 1. Wesołe podwórko - podwórko przy Bielskiej 40
 2. Modernizacja zieleni, budowa miejsc parkingowych oraz placu zabaw przy ul Bukowej i al. Bielskiej
 3. Rozbudowa miejsc parkingowych oraz chodników przy ul. Batorego
 4. Remont nawierzchni układu drogowego wraz z budową parkingów przy ul. Batorego 63-67
 5. Oświetlenie placu i ciągu pieszych przy ul. Bocheńskiego i ul. Batorego
 6. Budowa parkingu na 14 pojazdów przy ul. Batorego 57
 7. Budowa parkingu na 10 pojazdów u zbiegu ulic Batorego i Bohaterów Warszawy
 8. Modernizacja ogrodzenia Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej
 9. Plac zabaw przy ul. Batorego, Bibliotecznej, Bocheńskiego i Budowlanych
 10. Przebudowa wjazdu na podwórko w rejonie ulic Batorego, Bibliotecznej, Bocheńskiego
 11. Doświetlenie podwórka przy ul. Bocheńskiego 6-8, Batorego 15-27, Bibliotecznej 19-23
 12. Kącik dla mieszkańców przy ul. Budowlanych, Bocheńskiego, Batorego

13

Osiedle Balbina

2

 1. Budowa siłowni plenerowej na os. Balbina
 2. Zmiana organizacji ruchu drogowego na osiedlu Balbina

14

Osiedle C

18

 1. Kasztanowa Oaza Spokoju (rewitalizacja Parku pod Kasztanami)
 2. Bezpieczna droga- remont drogi przy ul. Skłodowskiej 18-20
 3. Ogrodzenie podwórza ZS przy ul. Czarnieckiego wraz z systemem monitoringu
 4. Plac zabaw w Parku Alojza
 5. Oświetlenie Parku Alojza
 6. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Czystej
 7. Plac zabaw z boiskiem sportowym - Mały świat dziecka w Parku Alojza
 8. Budowa siłowni plenerowej i chodnika przy ul. Czechowa
 9. Plac zabaw dla dzieci w podwórku przy ul. Cyganerii i Ciasnej
 10. Budowa 10 miejsc postojowych przy ul. Czystej
 11. Rewitalizacja parku osiedlowego Pod Kasztanami
 12. Modernizacja parkingu przy ul. Cichej
 13. Bezpieczne osiedle przy ul. Czarnieckiego
 14. Remont chodników przy ul. Cyganerii
 15. Bezpieczny spacer -oświetlenie i remont chodnika pomiędzy stacjami Tychy Zachodnie i Tychy Bielska
 16. Remont chodnika i drogi przy ul. Grota Roweckiego 46-60
 17. Budowa parkingu i placu zabaw przy ul. Cienista, Cicha, Czarnieckiego, Bielska
 18. Budowa parkingu przy ul. Cichej i al. Bielskiej

15

Osiedla D, G

6

 1. Zagospodarowanie terenu przy ul. Dębowej i ul. Dąbrowskiego
 2. Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z remontem chodnika i budową ścieżki rowerowej wzdłuż al. Niepodległości
 3. Wybieg dla psów w Parku Północnym
 4. Tychy dobre miejsce dla PASJI
 5. Międzyblokowa altana śmietnikowa przy ul. Dębowej i Dąbrowskiego
 6. Międzyblokowy parking przy ul. Dębowej i Dąbrowskiego

16

Osiedle E

13

 1. Budowa parkingu i chodnika przy ul. Korczaka
 2. Budowa zamykanych altan śmietnikowych - Einsteina, Estkowskiego
 3. Budowa Parkingu przy ul. Edukacji
 4. Budowa parkingu przy ul. Ejsmonda 7-11
 5. Rewitalizacja placu zabaw w Parku Północnym
 6. Wybieg dla psów w Parku Północnym
 7. Budowa wiaty śmietnikowej przy ul Edukacji 52 i ul. Elfów 37
 8. Piękniej mieszkać - zagospodarowanie podwórza przy ul. Edukacji 52-64
 9. Moje pasje pasjami rodziców
 10. e-MDK2, czyli zakup wyposażenia pracowni multimedialnej dla MDK nr 2
 11. Sztuka dla kultury, czyli rzeźba dla MDK nr 2
 12. Reklama gwarancją sukcesu w XXI w, czyli zakup tablic informacyjnych dla MDK nr 2
 13. Budowa miejsc parkingowych wraz z remontem drogi dojazdowej w rejonie ul. Grota Roweckiego
  i al. Niepodległości

17

Osiedle F, Zawiść

14

 1. Budowa poprzecznych miejsc parkingowych przy al. Niepodległości 57 - 77a
 2. Zagospodarowanie przestrzeni - Wyszyńskiego-Fitelberga
 3. Zagospodarowanie podwórka przy l. Niepodległości 57-77
 4. Modernizacja chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Edukacji
 5. Modernizacja z chodników przy ul Filaretów 28-42 i 61-73
 6. Siłownia zewnętrzna na terenie Zespołu Szkół nr 1
 7. Budowa bezpiecznego skrzyżowania ulic Wejchertów i Filaretów
 8. Budowa zatok parkingowych oraz odtworzenie przejścia dla pieszych przy ul. Filaretów
 9. Modernizacja ul. Wędkarskiej
 10. Modernizacja ul. Wędkarskiej - budowa chodnika
 11. Modernizacja ul. Wędkarskiej - wymiana nawierzchni asfaltowej
 12. Remont placu zabaw oraz montaż lamp na osiedlu F-6
 13. Rozbudowa placu zabaw Nivea
 14. Remont nawierzchni parkingu przy ul. Wyszyńskiego

18

Osiedla H, Ł

9

 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 22
 2. Utworzenie mini parku (skweru) przy ul. Żwakowskiej
 3. Plac zabaw przy Przedszkolu nr 29
 4. Rozbudowa parkingu osiedlowego wraz z budową chodnika przy ul. Kopernika
 5. Warsztaty aktywności twórczej w obszarze sztuk wizualnych
 6. Budowa boiska wielofunkcyjnego w SP nr 22 przy ul. Harcerskiej
 7. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Hubala i Broniewskiego
 8. Budowa azylu dla pieszych na ul. Żwakowskiej
 9. Remont parkingu przy ul. Rodzeństwa Krzyżowskich

19

Osiedla Cztery Pory Roku,
K, L

2

 1. Kinderlandia - budowa placu zabaw
 2. W zdrowym ciele zdrowy duch - szkoła po godzinach

20

Osiedla M, U

4

 1. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Moniuszki
 2. Pumptrack - rowerowy plac zabaw przy al. Piłsudskiego
 3. Budowa boiska sportowego na terenie ZS nr 6 przy ul. Uczniowskiej
 4. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Uczniowskiej 42-50

21

Osiedla N, O

3

 1. Siłownia plenerowa przy Orzeszkowej
 2. Remont chodnika Orzeszkowej
 3. Po lekcjach szkoła też jest ciekawa

22

Osiedle R

7

 1. Siłownia plenerowa przy skrzyżowaniu ulic Borowej i Jaśkowickiej
 2. Budowa parkingu dla samochodów osobowych u zbiegu ul. Rodakowskiego i Jaśkowickiej
 3. Remont chodnika wraz z remontom ścieżki rowerowej przy ul. Jaśkowickiej
 4. Rozbudowa zatoki parkingowej przy ul. Rataja 18-24
 5. Budowa chodnika wraz z progami zwalniającymi przy ul. Rodakowskiego
 6. Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Rodakowskiego 47-55
 7. Pracownia muzyczna dla SP nr 10 przy ul. Borowej

23

Osiedla T, W

(część zachodnia)

4

 1. Remont chodnika przy ul. Armii Krajowej - strona północna
 2. Remont ciągu pieszego od ul. Wieniawskiego do ul. Armii Krajowej
 3. Siłownia pod chmurką - na terenie pomiędzy osiedlem T i U
 4. Budowa parkingu w rejonie al. Piłsudskiego 28-36

24

Osiedla Z, Z1

5

 1. Remont chodnika przy ul. Zaręby
 2. Plac aktywności  - siłownia dla młodzieży, dorosłych i seniorów przy ul. Zelwerowicza
 3. Od babci do wnuczka - zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy ul. Sikorskiego 135-139
 4. Rehabilitacja domowa
 5. Siłownia plenerowa Pod Chmurką na osiedlu Z1

 

Serwis należy do Urzędu Miasta Tychy. Wszelkie prawa zastrzeżone. do góry